مصطفی سعیدی سیرایی شهردار فردیس شد

به گزارش «تابناک البرز»؛ در جلسه شورای شهر فردیس، مصطفی سعیدی سیرایی توانست با کسب هفت رأی موافق شهردار فردیس با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شود.

گفتنی است؛ سعیدی سیرایی در دوره قبل (چهارم) عضو شورای شهر کرج بوده است.