کرونا در آمریکا رکورد تلفات جنگ ویتنام را شکست

با ثبت آمار جدید قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده، تعداد تلفات کرونا در آمریکا از تعداد تلفات نظامیان آن در جنگ ویتنام بیشتر شده است.

کرونا در آمریکا رکورد تلفات جنگ ویتنام را شکست