تولید مجدد صافی دیالیز در البرز

به گزارش «تابناک البرز»؛ با بازگشت خط تولید صافی‌های دیالیز علاوه بر صرفه جویی ارزی فراوان و ایجاد و تثبیت اشتغال سالانه شاهد تولید ۴۵۰۰ هزار صافی خواهیم بود که بخش مهمی از نیاز بیماران خاص تامین خواهد شد.

در حال حاضر در کشور ۵.۵ میلیون صافی دیالیز نیاز داریم که ۴۵۰۰ هزار صافی توسط شرکت سها در استان البرز تولید می‌شود.