نیروگاه زباله‌سوز با ظرفیت ۷۵۰ تن‌ در کرج احداث می‌شود

به گزارش «تابناک البرز»؛ معاون استاندار البرز افزود: روزانه بیش از هزار و 500 تن زباله در البرز تولید می‌شود. معاون استاندار البرز با بیان اینکه ضرورت دارد ظرفیت کارخانه کمپوست تا سقف هزار و 500 تن افزایش یابد،بیان کرد: با افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست حدود نیمی از زباله‌های تولید شده، به کود تبدیل می‌شود و مورد استفاده در کشاورزی قرار میگیرد ، البته باید کودهای تولید شده نیز به استاندارد لازم از سوی جهاد کشاورزی برسد.معاون استاندار البرز با بیان اینکه بواسطه تحقق افزایش ظرفیت کمپوست، نیم دیگر زباله‌ها نیز در دستگاه زباله سوز به انرژی تبدیل می‌شود،گفت: با این کار دیگر شاهد انباشت زباله در کرج نمی شویم،درصد پایینی از پسماند حاصله نیز با لحاظ اصول زیست محیطی و دفن بهداشتی معدوم می شود.وی گفت: باید انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد برای بازیافت نخاله‌های ساختمانی استان نیز در دستور کار قرار گیرد. درویش پور با بیان اینکه ایجاد کمربند سبز 130 هکتاری در اطراف سایت حلقه دره در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: ایجاد فضای سبز اطراف این سایت بوی نامطبوع حاصل از زباله‌ها را تا حدود زیادی مهار می‌شود.وی خاطرنشان کرد: مقرر شد تیم ویژه کارگروه پسماند ظرف یک ماه آینده برای پیگیری مصوبات مجددا از سایت بازدید به عمل آورند. معاون استاندار البرز ،گفت: در کنار تمامی این اقدامات باید به بحث مهم فرهنگسازی برای کاهش تولید زباله و همچنین تفکیک زباله از مبدا توسط شهرداری کرج باید اهتمام ویژه ای داشت.