نامزدهای احتمالی انتخابات باید از قانون تبعیت کنند

به گزارش «تابناک البرز»؛ غفور قاسم پور گفت: فصل الخطاب عملکرد ستاد انتخابات قانون است و مجریان قانون باید به فصول کتاب قانون اشراف داشته باشند چرا که این امر از بروز خطاها می کاهد.

فرماندار شهرستان کرج با اشاره به ضرورت آموزش مجریان برگزاری انتخابات مطرح کرد: علاوه بر برگزاری کارگروه آموزشی ویژه اعضای ستاد انتخابات شهرستان کرج، آزمونی از کتاب قانون انتخابات نیز در ستاد این شهرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و رقابتی با مشارکت حداکثری تمام جریان های سیاسی اولویت مهم ستاد انتخابات است،  با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه های قومی، طایفه ای و گروهی در عرصه انتخابات افزود: باید تلاش شود مسائل سیاسی و اجتماعی نیز تحت شعاع انتخابات قرار نگیرد.

قاسم پور خواستار توجیه و ارائه تذکرات لازم به کاندیداها و افراد مؤثر در انتخابات شد و اظهار کرد: برخی موارد قانونی و ضروری در زمینه برگزاری انتخابات سالم و باشکوه باید از هم اکنون به نامزدهای احتمالی در این عرصه گوشزد شود.

فرماندار شهرستان کرج در پایان خاطرنشان کرد: احزاب و گروه های سیاسی و معتمدین محلی در مناطق مختلف استان و شهرستان برای ترغیب و تشویق و حضور پرشور مردم در انتخابات نقش تعیین کننده ای دارند.