گاز در فردیس قطع می‌شود

به گزارش «تابناک البرز»؛ لذا از ساکنین محترم درخواست می شود تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند.

بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد شد.
شایان ذکر است به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت الزامی است.
در صورت نیاز مشترکین محترم می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل فرمایید.