تلاشهای شهرداری هشتگرد در جذب سرمایه گذار به نتیجه مطلوب رسید

به گزارش «تابناک البرز»؛ بهمنی شهردار هشتگرد از جذب سرمایه گذار برای این پروژه خبرداد که درآینده نزدیک و پس از عقد قرارداد ، عملیات احداث این مجتمع آغاز خواهد شد.

وی ارزش طرح را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال دانست که سهم شهرداری در اختیار نهادن ملک و مجوزهای لازم جهت ساخت و سهم شریک نیز مشارکت در احداث با سرمایه ۱۸۰ میلیارد ریال خواهد بود .

شهردار هشتگرد از اعضای کمیسیون خواستار تسریع در احصاء و آماده سازی مستندات جهت سایر فرصتهای سرمایه گذاری شد .

تهیه اسناد لازم جهت احداث مجتمع تجاری در ملک شهرداری واقع در خیابان مصلی از جمله موارد خواسته شده شهردار از اعضای کمیسیون بوده است .