استخدام کودکان اتباع خارجی برای زباله‌گردی ممنوع

جعفر داراب‌خانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز، در جلسه ‌ ای که با هدف تبیین شرح وظایف دستگاه ‌ های متولی کودکان کار و خیابان برگزار شد، در تبیین وظایف دستگاه ‌ های متولی کودکان کار و خیابان با بیان شرح وظایف دستگاه ‌ های متولی ساماندهی کودکان کار، خواهان اجرای آن توسط مدعوین شد.

وی اظهار کرد: وضعیت کودکان کار در چهارراه‌ها، به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و خواستار پیگیری ساماندهی کودکان اتباع خارجه توسط نیروی انتظامی و استانداری هستیم.

این مقام قضایی همچنین بر لزوم فعالیت اطلاعاتی و پلیسی درخصوص باندهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، تأکید کرد.

در پایان این جلسه که با حضور معاون خدمات شهری شهرداری کرج، مدیرکل پیشگیری شهرداری کرج، رئیس عملیات پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان البرز، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان و نمایندگان سایر نهادهای ذیربط برگزار گردید، مقرر شد شرح وظایف دستگاه ‌ های ذی ربط برابر آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار ابلاغ و نتایج اقدامات به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز ارسال شود.

شهرداری و نیروی انتظامی استان مکلف شدند هر هفته 10 نفر از کودکان کار و خیابان چهارراه ‌ها را جمع‌آوری و برای تعیین تکلیف، با همکاری مرکز غربالگری کودکان کار و خیابان کرج، به اداره کل بهزیستی استان تحویل دهند تا والدین آنها شناسایی و کودکان مذکور به ایشان تحویل شوند.