افزایش ابر و بارش پراکنده در ارتفاعات البرز

به گزارش «تابناک البرز»؛ منصور رحمانیان مدیر کل هواشناسی البرز اظهارداشت:بررسی الگوهای پیش یابی هواشناسی حاکی از جوی کم و بیش ناپایدار در منطقه البرز مرکزی است که غبار محلی، بعضی ساعات افزایش ابر و  در ارتفاعات بارش پراکنده باران خواهد داشت.

همچنین دمای محسوس امروز و ۲ روز آینده استان البرز ۳۶ درجه بالای صفر پیش بینی شده است.

سرعت وزش باد عصر امروز استان البرز ۲۰ کیلومتر در ساعت، فردا یکشنبه ۲۸ کیلومتر در ساعت و پس فردا دوشنبه ۲۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.  

دمای کمینه و بیشینه هوای امروز استان بین ۱۷ تا ۳۴ درجه بالای صفر، فردا ۱۷ تا ۳۳ درجه بالای صفر و پس فردا نیز ۱۸ تا ۳۳ درجه بالای صفر پیش بینی شده است.

از ابتدای سال جاری تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ کیفی روز های سالم تری در البرز سپری شد.