11 نازل سوخت در کرج غیرفعال شد

به گزارش «تابناک البرز»؛ فتانه شکرالهی اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون 163 نازل جایگاه سوخت در کرج آزمون شدند که وضعیت 136 مورد از آنها مورد قبول بود و با استانداردهای ملی تطابق داشت.

وی ادامه داد: از میان جایگاه‌های مورد آزمون قرارگرفته 16 مورد با استانداردها انطباق نداشت که به آنها مهلتی داده شد و پس از رفع مشکلات، همگی آنها مجددا مورد استفاده قرار گرفتند.

این مسئول با اشاره به اینکه تعدادی از نازل ها هم از مدار فعالیت خارج شدند، توضیح داد: 11 نازل سوخت نیز به دلیل شرایط نامناسبی که داشتند غیر فعال شدند.

مدیر کل استاندارد البرز با بیان اینکه بازرسی‌های استاندارد مقطعی نیست، گفت: بازرسی ها بر واحدهای تولیدی و سطح بازار در طول سال همچنان ادامه داشته و با متخلفان برخورد قانونی مقتصی صورت می‌گیرد.