صیانت از حریم رودخانه‌ها در دستور کار دادگستری طالقان

به گزارش «تابناک البرز»؛ رهبر کوهستان نجفی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم طالقان که با حضور فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و رؤسای ادارات این شهرستان برگزار شد از اهمیت صیانت از آب در توسعه متوازن و پایدار کشورها سخن به میان آورد و یکی از دلایل تعرض به حریم رودخانه‌ها را ساخت‌وساز غیرمجاز در این نواحی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: با تصویب قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۴۷، وظیفه تعیین حدود، حریم مجاری آبی و حفاظت از آنها از دخل و تصرف غیرمجاز به وزارت نیرو محول شد. 

رئیس دادگستری شهرستان طالقان عنوان کرد: حفاظت از منابع عمومی از جمله رودخانه‌ها مستلزم برقراری تعامل با سایر ارگان‌ها و همکاری مردم است.