ترافیک سنگین در راه‌های البرز

کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز می گوید: این بار ترافیکی در مسیر جنوب به شمال جاده کرج -چالوس از میدان امیرکبیر کرج تا تا کیلومتر هشت سنگین و بقیه محور نیمه سنگین است.همچنین ترافیک درخط شمالی آزادراه تهران - کرج از محدوده خاتم تا پل فردیس و درآزادراه کرج - قزوین از محدوده پل فردیس تا مهرویلا سنگین گزارش شده است.مسعود خانجانی گفت: وضعیت ترافیک در خط جنوبی آزاد راه تهران - کرج -قزوین نیز پرحجم است.رانندگان با توجه به اوج ترافیک، برای پیشگیری از حوادث به نکات ایمنی بیش از پیش توجه کنند ضمن آنکه مأموران پلیس راه در تمام محورهای ارتباطی استان مستقر هستند.
استان البرز دارای یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.روزانه به طور متوسط بیش از ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه در راه‌های البرز تردد می‌کنند که حدود ۲۰ هزار تردد در جاده کرج - چالوس و بقیه در آزادراه‌های این استان است.