پست برق شهرک وحدت فردیس افتتاح شد

این پست برق بااعتبار ۴۰ میلیارد تومانی به بهره‌برداری رسیده است و یکی از حیاتی‌ترین قسمت‌های توزیع برق در سطح استان به شمار می‌رود.

با افتتاح این پروژه برق شهرک‌های صنعتی شهرستان فردیس تأمین می‌شود.