مراکزی که با پرونده‌های غیرواقعی داروی ترک اعتیاد می‌گیرند!

علی اکبر مختاری با اشاره به طرح ضربتی بازرسی از مراکز ترک اعتیاد گفت: در این طرح 10 اکیپ از روسای شعب این اداره کل، کارشناسان معاونت غذا و دارو، کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی،کارشناسان حراست دانشگاه علوم پزشکی، پلیس مبارزه با قاچاق کالاو ارز و پلیس اماکن در سطح استان حضور داشتند که پس از بازرسی از واحدها تعداد 23 واحد به منظور بررسی دریافت داروهای یارانه‌ای و فروش یا عدم فروش خارج از شبکه و عدم وجود مسئول فنی و فقدان پروند واقعی بیمار  پلمب و برای متهمین پرونده تخلف تشکیل گردید.

مختاری در ادامه افزود: در استان البرز تعداد 214 مرکز ترک اعتیاد در قالب 380 شیفت فعالیت می‌نمایند اما برآیندهای اولیه حاکی از نیاز استان به 160 شیفت است این یعنی وضعیت موجود دو برابر بیش از نیاز استان است.

وی افزود: این 214 مرکز در قالب قراردادهای مدنی (اجاره ،صلح و.....) در دست 100 نفر بوده و اداره می‌گردد واگذاری این مراکز بر اساس قوانین و مقررات غیر قانونی است.