سوادآموزی موجب آگاهی جامعه و بیداری ملت

وی هدف سوادآموزی را بیداری و آگاه نمودن مردم و ملت دانست و در بخشی از پیام تاریخی حضرت امام (ره) در 7 دی ماه سال 1358 که فرمود: امید آن دارم که ایران را سرتاسر مدرسه کنیم.روشن است که بسیج عمومی ومشارکت همگانی در ریشه کنی بیسوادی ضروری و مورد تاکید است به طوریکه هر با سوادی ملزم به آموزش بیسواد خانه خود و هر آموزشگاهی نیز ملزم به آموزش اولیا بیسواد خود و هر مسجدی مکلف به آموزش بیسوادان محله خود و همینطور هر دستگاهی در شناسایی وجذب وآموزش بیسوادان وکم سوادان جامعه هدف باید نقش پذیری و اثر گذاری مثبت داشته باشد.ایشان تقویت شوراهای پشتیبانی و بهبود کیفیت استان ومناطق را از عوامل موثر و اصلی موفقیت در ریشه کنی بیسوادی دانست واظهار داشت فعالیتهای سوادآموزی باید برنامه محور و رویکردی علمی داشته باشد که الحمدلله در این مسیر بر اساس منویات مقام معظم رهبری و عنایت های دولت محترم مهیاست و آموزش و پرورش با تمدید شرایط و بسیج امکانات و ملزومات این مهم را انجام میدهد.قاسمی در خاتمه بیان نمود ما از خبر رتبه های دو رقمی وتک رقمی کنکورها والمپیادها خیلی مسرور و شاد می شویم ولیکن شادی با سواد نمودن یک بیسواد به مراتب لذت و سرور بیشتری را به همراه دارد چرا که او در کانون خانه ، مادر یا پدری است که میتواند به عنوان مربی فرزندان خویش را هدایت وزمینه پیشرفت آنان را بهتر فراهم سازد.