وزش باد شدید برای البرز پیش بینی شد

« هفته گذشته وزش باد شدید در البرز مرگ سه نفر را رقم زد.»
منصور رحمانیان اظهارداشت: آسمان امروز البرز صاف تا کمی ابری، عصر و شب رشد ابرغبار محلی پاره ای نقاط وزش باد خواهیم داشت.
وی ، کمینه و بیشینه دمای امروز البرز را بین 12 تا 28 درجه بالای صفر اعلام کرد و گفت: سرعت وزش باد عصر امروز 28 کیلومتر در ساعت است.
رحمانیان افزود: آسمان فردا جمعه البرز صاف تا کمی ابری،غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.
وی ادامه داد:کمینه و بیشینه دمای هوای فردا دراستان بین 13 تا 26 درجه بالای صفر و سرعت وزش باد نیز 36 کیلومتر در ساعت خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی البرز وضعیت هوای پس فردا شنبه را صاف تا کمی ابری پاره ای نقاط وزش باداعلام کرد.
این مسئول کمترین و بیشترین دمای هوا طی این مدت را بین 15تا 27 درجه بالای صفر و وزش باد را 36کیلومتر در ساعت پیش بینی کرد.
وی بیان داشت: وضعیت کیفی هوای امروز و 2 روز آینده البرز سالم است.