وی افزود: عدم استفاده از بودجه دولتی در طرح اقدام ملی مسکن از جمله مزایای طرح اقدام ملی مسکن بوده که می‌تواند در تسریع اتمام پروژه نقش بسزایی داشته باشد چرا که در طرح مسکن مهر کمبود بودجه عمرانی مانعی در به اتمام رسیدن به موقع پروژه‌ها بود.

مسعودی اظهار کرد: طرح اقدام ملی مسکن با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه کلید خورد که سهم شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد بود که ۲۱ هزار واحد یعنی حدود ۱۰.۵ درصد از طرح اقدام ملی مسکن کشور برای شهر جدید هشتگرد در نظر گرفته شده است.

مسئول هماهنگی طرح اقدام ملی مسکن شهرجدیدهشتگرد گفت: در زمان حاضر فرایند کاری بیش از ۴ هزار نفر از متقاضیان تایید نهایی شده و که ۳ هزار نفر با مبلغ واریزی حداقل ۴۰ میلیون تومان به پروژه متصل شده‌اند.

مسعودی در خصوص احتمال ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید هشتگرد گفت: ثبت نام از متقاضیان مسکن ملی در شهرجدید هشتگرد در ۳ فازصورت گرفته و تاکنون تمامی ظرفیتهای کاربری مسکونی در این شهر اختصاص یافته و در زمان حاضر در حال پالایش متقاضیان و همچنین ارگانهایی هستیم که در این طرح ثبت نام نموده اند اما باز با این حال در صورتی که اجازه ثبت نام مجدد صادر گردد حتما اطلاع رسانی خواهد شد تا متقاضیان بازمانده از ثبت نام اقدام لازم را انجام دهند.