کميت و کيفيت، دقت و سرعت در امور اجرائي و مديريتي لازم و ملزوم يکديگر و دوبال توفيق در هدايت کارها و برنامه ها هستند.
کد خبر: ۵۱۸۶۰۱
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵ 02 November 2017
به گزارش تابناک : شوراي شهر کرج در دوره پنجم بارويکرد عملياتي ؛ تدبير امور و اصلاح برنامه ها را در دستور کار داد و اين روش و مشي اعضا در ابتداي امر فضايي پر شور و مثبت در بدنه مديريت شهري ايجاد کرد و خواب رانت خواران و متخلفين را آشفته و چرت پرسنل کم کار را پاره کرد.

اما در ادامه اين مسير و در بيان مباحث و مسائلي که به ظاهر خبر از آشفتگي در امور شهرداري در دوره ي قبل از استقرار شوراي پنجم مي داد ‎مولفه ي"سرعت" بر دقت پيشي گرفت و مسابقه گونه در بين اعضا رونق يافت و «کميت» بر «کيفيت» در موضوعاتي که مطرح ميشد، فزوني يافت و اين فرآيند، خطا و کم دقتي در انتقادات را موجب شد و اثرگذاري ها را کم کرد.

اينکه از «خزانه خالي» شهرداري گفته شود يا در مورد «صدور چک هاي بلامحل» تحليل ها و خبرها نوشته شود؛ ولي در ادامه بيان گردد که چنين نبود و آش به اين بي نمکي هم نيست! و امثال آن؛ مي رود که عمقي نبودن بررسي ها و برخوردها با متخلفان را در تحليل ها و برآوردها رقم زند و جنب و جوشي که مي رفت در شهرداري شکل بگيرد را به رکود و رخوت برگرداند.

آخرين نمونه از اين مسائل نيز موضوع «بيمه تکميلي» پرسنل شهرداري کرج است که صرفا بر مبناي شنيده ها و حرف هاي يک طرف ذي نفع يعني شرکت بيمه طرف قرار داد و ظاهرا بدون آنکه قبل از طرح در جلسه علني، دفاعيات طرف دوم يعني «شهرداري کرج» رسما اخذ شود و صحت و سقم آن سنجيده شود؛ در جلسه علني شوراي مطرح شده و ضمن آنکه فضاي ذهني پرسنل و مديران شهرداري را مشغول کرده؛ به ابهامات نا وارد و غير ضرور در اذهان عمومي دامن زده است.

درحاليکه کنکاش ما و بررسي ها نشان مي دهد مديران شهرداري در اين قضيه عملکرد و تصميمات سنجيده و درستي داشته اند.

ايجاد اين ذهنيت در اذهان عمومي که شوراي شهر کرج با مسائل سطحي برخورد مي کند ؛فقط وقت اعضاي شوراي شهر را هم مي گيرد و آن ها را از توجه به مشکلات ريشه اي باز مي دارد.

اميد که اموريکه در جلسات علني شوراي شهر کرج مطرح مي شود؛ قبل از طرح توسط اعضا به هيات رئيسه گزارش شود تا مورد مداقه و بررسي کارشناسي بيشتر قرارگيرد و فقط در صورت صحت، نياز و لزوم به صورت موجز و کاربردي و منتج به نتيجه و خروجي در يک جلسه طرح شود.


منبع : پیام آشنا البرز
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: